Show simple item record

dc.contributor.authorFamfulík, Jan
dc.date.accessioned2010-10-15T05:34:55Z
dc.date.available2010-10-15T05:34:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 43-47 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83208
dc.description.abstractThe contribution deals with determination of a number of reserve vehicles to be operated on cycle repeating transport routes. Too high number of the reserve vehicles causes economic losses of a transport company, while insufficient number of vehicles brings irregularities in observance of the timetable. The calculation uses a random vec-tor which characterizes the achieved level of troublefree operation and maintainability of a rail powered vehicle.en
dc.format.extent87194 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1646Famfulik.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleCalculation of reserve powered vehicles number using a random vectoren
dc.title.alternativeStanovení počtu záložních vozidel s využitím náhodného vektoruen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPříspěvek se zabývá stanovením počtu záložních vozidel při obsluze cyklicky se opakujících dopravních tras. Příliš vysoký počet záložních vozidel způsobuje ekonomické ztráty dopravní společnosti, nedostatečný počet vozidel způsobuje nepravidelnosti v dodržování jízdního řádu. Ve výpočtu je použit náhodný vektor, charakterizující dosaženou úroveň bezporuchovosti a udržovatelnosti hnacího vozidla.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record