Show simple item record

dc.contributor.authorČada, Radek
dc.contributor.authorFrodlová, Barbora
dc.date.accessioned2010-10-14T12:18:58Z
dc.date.available2010-10-14T12:18:58Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 23-36 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83206
dc.description.abstractThe contribution concerns creation of elements network which is necessary at flat forming simulation and the analysis of meshing infuence upon simulation results. Meshing is an important process carried out before simulation, which affects final result. This process is analysed in the contribution, individual steps leading to aim are described. The possibilities of meshing in Dynaform 5.2 software evolved by American company Engineering Technology Associates, Inc. (ETA) are described. In contribution the meshing analyses are carried out on blank model determined by maximum shear stress trajectories method which is optimal for drawing of one of the representatives of intricate shape stampings from thin deep-drawing sheet-metal DC04 – left cover of ventilator for truck Tatra 815.en
dc.format.extent8324532 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1644Cada.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleAnalysis of elements network influence upon simulation results in the Dynaform 5.2 softwareen
dc.title.alternativeAnalýza vlivu sítě elementů na výsledky simulace v programu Dynaform 5.2en
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enČlánek se týká vytváření sítě elementů potřebné při simulaci plošného tváření a analýzou jejího vlivu na výsledky simulace. Síťování je důležitý proces prováděný před započetím samotné simulace, který ovlivňuje její konečný výsledek. V článku je tento proces rozebrán, jsou popsány jednotlivé kroky vedoucí k cíli. Jsou popsány možnosti síťování v programu Dynaform 5.2, vyvinutém v americkou společností Engineering Technology Associates, Inc. (ETA). Analýzy síťování jsou v článku provedeny na modelu přístřihu stanoveného metodou využívající trajektorií maximálních smykových napětí, který je optimální pro tažení jednoho z představitelů výtažků nepravidelného tvaru z tenkého hlubokotažného plechu DC04 – levého krytu ventilátoru pro nákladní automobil Tatra 815.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record