Show simple item record

dc.contributor.advisorKoštial, Pavolen
dc.contributor.authorMacoszek, Alešen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:33:30Z
dc.date.available2010-09-29T16:33:30Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82137
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o postupně se rozvíjející problematice „bio“ materiálů, tzv. biopolymerů. V současné době biopolymery nacházejí své místo v řešení problematiky týkající se ekologie plastů, tedy otázkami spojenými s jejich likvidací. V práci jsou popsány různé druhy známých biopolymerů, výskyt, jejich výroba a zpracování, stručně jsou popsány mechanické vlastnosti, životnost a jejich princip degradace.cs
dc.description.abstractThis baccalaureate work is devoted to the problems of „ bio" materials, so - called biopolymers. At present biopolymers play an important role in plastics ecology problems, questions connected with their liquidation. In the work is described a large scale of known biopolymers, their occurrence and production as well as a processing, shortly we describe mechanical properties, service life and their principle of degradation.en
dc.format.extent2403567 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBiodegradacecs
dc.subjectPolymercs
dc.subjectBiopolymercs
dc.subjectDegradacecs
dc.subjectPolymeren
dc.subjectBiodegradationen
dc.subjectDegradationen
dc.subjectBiopolymeren
dc.titleBiopolymery v technických aplikacíchcs
dc.title.alternativeBiopolymers in Technical Applicationsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeRužiak, Ivanen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnické materiálycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMAC735_FMMI_B3923_3911R030_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record