Show simple item record

dc.contributor.advisorRožnovský, Lukášen
dc.contributor.authorValchař, Romanen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:32:29Z
dc.date.available2010-09-29T16:32:29Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82117
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je analýza bankovních produktů, se kterými se mohou setkat podnikatelské subjekty při své činnosti. Práce je rozčleněna do několika částí. V úvodu je popsán bankovní systém, činnost ČNB a obchodních bank, mezi které patří poskytování úvěrů. Jsou zde uvedeny současné aktuální druhy úvěrů a podmínky získání úvěrových produktů. V poslední části jsou porovnány výhody a nevýhody dvou úvěrových produktů u různých bank.cs
dc.description.abstractThe subject OF tis thesis si thé analyse OF bank's products, which can industrial subjects meet at their activities. The thesis is devided into few parts. The introduction describes the banking system, the activities of ČNB and trading banks, where loans belong. There are mentioned actual loan types and conditions of loan products obtaining. The last part is about the comparing of advantages and disadvantages of two loan products in two different banks.en
dc.format34 l. : il.cs
dc.format.extent3079069 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbankacs
dc.subjectbankovní systémcs
dc.subjectúvěrový produktcs
dc.subjectzajištěnícs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectkomitentcs
dc.subjectbanken
dc.subjectbanking systemen
dc.subjectloan producten
dc.subjectsafetyen
dc.subjectrisken
dc.subjectcommitteren
dc.titleBankovní finančně úvěrové produkty a jejich využití v průmyslových podnicíchcs
dc.title.alternativeBank's Moneywise Credit Productions and their Usage in Industrial Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001735cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-06-16en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisVAL607_FMMI_B3922_6208R123_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record