Show simple item record

dc.contributor.advisorMynář, Martinen
dc.contributor.authorHvoľková, Janaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:29:21Z
dc.date.available2010-09-29T16:29:21Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82055
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zhodnocení daňového zatížení fyzických osob a porovnání změn v legislativní úpravě daně z příjmů fyzických osob v letech 2000 až 2008. V práci se zaměřuji na jednu skupinu příjmů fyzických osob, a to na příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky a jejich zdaňování v roce 2007 a 2008. Změny ve zdaňování příjmů hodnotím z perspektivy poplatníka daně těchto příjmů.cs
dc.description.abstractThe goal of my work is to evaluate the tax burden on individuals, and especially compared to changes in tax legislation in the area of personal income between 2000 and 2008th The paper focuses on one group of personal income, on income from employment and functional benefits and taxes in 2007 and 2008. Changes in taxation revenue evaluates the prospects of taxpayer revenue.en
dc.format70 l. : il.cs
dc.format.extent2062386 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdaněcs
dc.subjectdaň z příjmucs
dc.subjectfyzická osobacs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectpoplatníkcs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectsrážkacs
dc.subjectodvodcs
dc.subjectpojistnécs
dc.subjectdaňové zatíženícs
dc.subjecttaxesen
dc.subjectpersonal income taxen
dc.subjectnatural personen
dc.subjectemployeeen
dc.subjecttaxpayeren
dc.subjectwageen
dc.subjectdeductionen
dc.subjectdocken
dc.subjectinsuranceen
dc.subjecttax burdenen
dc.titleDaňové zatížení fyzických osob - porovnání daně z příjmů v letech 2000-2008cs
dc.title.alternativeIndividuals Tax Burden - Comparison of Individuals Income Tax During Years 2000-2008en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001690cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePitterling, Marcelen
dc.date.accepted2010-06-15en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisHVO008_FMMI_B3922_6208R123_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record