Show simple item record

dc.contributor.advisorHalfarová, Petraen
dc.contributor.authorDemčák, Romanen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:28:33Z
dc.date.available2010-09-29T16:28:33Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82041
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zaměřit se na vývoj a historii kauzálních modelů pro hodnocení spokojenosti zákazníka s výrobky a službami. Představit využití těchto modelů především jako nástrojů pro národní a mezinárodní benchmark a nefinanční hodnocení podniků. Věnovat pozornost národním indexům spokojenosti ACSI a EPSI Rating s důrazem na výsledky evropských studií v oblasti bankovních služeb a mobilních operátorů s porovnáním výsledků z České republiky.cs
dc.description.abstractThe main aim of the bachelor thesis is to focus on the development and the history of causal models used for evaluation of customers’ satisfaction with products and services. To present the utilization of such models particularly as tools for national and international benchmarks and non-financial reporting of companies. To pay attention to national indices of contentment ACSI and EPSI Rating with emphasis on the results of European studies in the area of bank services and mobile telecommunications in comparison with the results from the Czech Republic.en
dc.format.extent2662847 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSpokojenost zákazníkacs
dc.subjectNefinanční hodnocení podniků.cs
dc.subjectEvropský index spokojenosti zákazníka EPSI Ratingcs
dc.subjectAmerický index spokojenosti zákazníka ACSIcs
dc.subjectKauzální modelcs
dc.subjectEuropean Customer Satisfaction Indexen
dc.subjectNon-financial reporting of companies.en
dc.subjectEuropean Performance Satisfaction Index EPSI Ratingen
dc.subjectAmerican Customer Satisfaction Index ACSIen
dc.subjectCausal modelen
dc.subjectCustomer satisfactionen
dc.titleKauzální modely v hodnocení spokojenosti zákazníkůcs
dc.title.alternativeCausal Models in the Evaluation of Customer Satisfactionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeNenadál, Jaroslaven
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisDEM019_FMMI_B3922_3902R041_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record