Show simple item record

dc.contributor.advisorPlura, Jiříen
dc.contributor.authorJamborová, Hanaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:18:20Z
dc.date.available2010-09-29T16:18:20Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81848
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na analýzu procesu schvalování lisovaných dílů do výroby a následným návrhům na zlepšení celého procesu. Byla provedena analýza směrnice vydaná společností MASSAG Stamping a.s, podle které by se měli řídit pracovníci zainteresovaní do tohoto procesu. Na základě analýzy byly zjištěny nedostatky ve směrnici nazývající se „Proces schvalování dílů k výrobě“. Mezi nejvýznamnější nedostatky lze zařadit nepřehlednost a nesrozumitelný popis veškerých činností, použití již neexistujících pracovních zařazení a nesprávné přidělení odpovědností a neuvedení specifikace úrovní předložení a požadavků podle PPF a PPAP. Pro tyto a ostatní nedostatky byla navržena vhodná řešení, která byla zapracována do nové směrnice a jejich příloh.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the analysis of stamped parts approval process and consecutive suggestions leading to improvement of the whole process. The analysis of MASSAG Stamping´s regulation which is created for workers who are interested in the process was done. On analysis many lacks was found in regulation called „Parts Approval Process to Production“. The most important lacks are unorganized and unintelligible description of all activities, using of nonexistent working positions and incorrect delegation of responsibility, there is also not specify presentation of documents level and requirements according to PPF and PPAP. Suitable solutions which were processed into the new regulation and its annexes were proposed for all the lacks.en
dc.format.extent1655109 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectQS 9000cs
dc.subjectVDAcs
dc.subjectPPAPcs
dc.subjectPPFcs
dc.subjectproces schvalování dílůcs
dc.subjectMASSAG Stamping a.s.cs
dc.subjectQS 9000en
dc.subjectVDAen
dc.subjectPPAPen
dc.subjectPPFen
dc.subjectParts Approval Processen
dc.subjectMASSAG Stamping a.s.en
dc.titleAnalýza a zlepšování procesu schvalování lisovaných dílů do výrobycs
dc.title.alternativeThe Analysis and Improvement of Stamped Part Approval Processen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLampová, Karlaen
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostien
dc.contributor.consultantŠimeček, Břetislaven
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisJAM010_FMMI_N3922_3902T041_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record