Show simple item record

dc.contributor.advisorLenort, Radimen
dc.contributor.authorLacko, Danielen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:18:14Z
dc.date.available2010-09-29T16:18:14Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81846
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractHodnocení výkonnosti dodavatelů je jedna z mnoha částí nákupního procesu, která ale svou podstatou patří k těm nejdůležitějším. Ve společnosti Pars Komponenty, s.r.o. byla provedena analýza současného stavu systému hodnocení dodavatelů. Byly identifikovány nedostatky tohoto systému a byl navržen nový. V diplomové práci je popsán celý proces navržení nového systému (výběr kritérií, určení jejich významnosti) a následná doporučení pro jeho implementaci. Cílem bylo vytvoření co nejobjektivnějšího systému, který bude propojen se stávajícím informačním systémem společnosti.cs
dc.description.abstractSupplier´s efficiency appreciation is one segment of purchasing process but one of the most important according to its basis. The analysis of current frame of suppliers appreciation was performed inside the Pars Komponenty s.r.o. company. Disadvantages of this system were identified and new system was suggested. The whole process of proposing the new system and consecutive recommendations for implementation of it are described by this thesis (criteria assessment, significance definition). The goal was to create the most objective system which will be connected with current information system of the company.en
dc.format.extent2380782 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthodnocení výkonnosti dodavatelecs
dc.subjectnákupní procescs
dc.subjectfunkce nákupucs
dc.subjectsupplier´s efficiency appreciationen
dc.subjectpurchasing processen
dc.subjectpurchase functionsen
dc.titleNávrh systému hodnocení a spolupráce s dodavatelics
dc.title.alternativeProposal of Suppliers' Evaluation and Cooperation Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBesta, Petren
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisLAC045_FMMI_N3922_6208T123_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record