Show simple item record

dc.contributor.advisorNétek, Václaven
dc.contributor.authorBublová, Zdenkaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:17:44Z
dc.date.available2010-09-29T16:17:44Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81836
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractLogistika je důležitá pro každé průmyslové odvětví. Žádná společnost bez ní nemůže fungovat. Tato diplomová práce stručně seznámí čtenáře se společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., s problematikou oceli a ocelových konstrukcí, s racionalizaci, logistikou a podobně. Cílem práce je zjistit hlavní příčinu neshodných dodávek materiálu a pokusit se najít způsob jak tuto příčinu eliminovat. Prostřednictvím údajů, které společnost poskytla je možné specifikovat hledanou příčinu neshodných dodávek materiálu. Hlavní příčinou jsou vady povrchu materiálu, kterými jsou s největší části šupiny a závalky. Práce je tedy zaměřena i na dodavatel, kteří dodávají společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. vadný materiál a na způsob výběrového řízení, podle kterého si společnost dodavatele vybírá.cs
dc.description.abstractLogistics is important for each branches of industry. No society can function without it. This thesis briefly introduces the reader to VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., problems of steel and steel structures, the rationalization, logistics and so on. The aim ot this thesis is to find out the main cause of the supply discrepant of material and try to find a way to eliminate this cause. Using data provided by the company can be specified the searched cause of supply discrepant of material. The main causes are defects in the material surface such as slivers and patches of ore. This thesis is focused on suppliers, who deliver defective material for the company VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. and on method of the selection procedure by which a company selects suppliers.en
dc.format.extent1280529 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectneshodné dodávky materiálucs
dc.subjectpříčina neshodných dodávekcs
dc.subjectvady povrchu materiálucs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjectocelové konstrukcecs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectsupply discrepant of materialen
dc.subjectcause of supply discrepanten
dc.subjectdefects in the material surfaceen
dc.subjectthe rationalizationen
dc.subjectsteel structuresen
dc.subjectlogisticsen
dc.titleRacionalizace dodávek materialu pro výrobu ocelových konstrukcícs
dc.title.alternativeRationalization of Material Supply for the Steel Construction Manufactureen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBesta, Petren
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBUB051_FMMI_N3922_6208T123_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record