Show simple item record

dc.contributor.advisorKozubková, Miladaen
dc.contributor.authorAdamec, Radeken
dc.date.accessioned2010-09-29T15:48:30Z
dc.date.available2010-09-29T15:48:30Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81309
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá změnou hydraulického rázu při různém množství vzduchu. V úvodní kapitole je popsána definice hydraulického rázu a jeho možné využití. V další, teoretické části bakalářské práce je vysvětlen princip měření obsahu vzduchu elektrochemickou a fluorescenční metodou. Laboratorním měřením byly zjištěny průběhy tlaků v čase při hydraulickém rázu jak pro odstátou, tak pro provzdušněnou nádrž. Následně byla vypočtena skutečná rychlost zvuku a při hydraulickém rázu pro oba způsoby měření.cs
dc.description.abstractThe thesis is dealing with the change of water hammer under different amount of air. In the introductory chapter, there is the definition of the water hammer and its utilization. In the next theoretical part of the thesis, there is the explanation of the way of the measurement of the air content by electrochemical and fluorescence method. Through the laboratory measurement the processes of the pressure during the time during the water hammer were found for the water tank without the air and for the water tank with the air. Then, the real speed of the sound a during the water hammer for the both ways of measurement was calculated.en
dc.format54, [3] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2570648 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthydraulický rázcs
dc.subjectobsah vzduchucs
dc.subjectelektrochemická metodacs
dc.subjectfluorescenční metodacs
dc.subjectwater hammeren
dc.subjectair contenten
dc.subjectfluorescence methoden
dc.subjectelectrochemical methoden
dc.titleVliv obsahu vzduchu na hydraulický rázcs
dc.title.alternativeInfluence of Air Content on Water Hammeren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001656cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníen
dc.contributor.consultantRautová, Janaen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchHydraulické a pneumatické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisADA348_FS_B2341_2302R007_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record