Show simple item record

dc.contributor.advisorVeselý, Václaven
dc.contributor.authorPieš, Ladislaven
dc.date.accessioned2010-09-29T13:55:44Z
dc.date.available2010-09-29T13:55:44Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79156
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení areálu územního odboru Policie České republiky. V teoretické části je stručně popsána historie policie až po její současný stav a organizační strukturu. Jsou zde uvedeny základní právní rámce ochrany objektu, základní východiska bezpečnosti objektu a struktury projektu fyzické bezpečnosti. V praktické části jsou na areálu územního odboru zjištěná a popsaná vnitřní a vnější nebezpečí a tyto jsou zahrnuty do následného vyhodnocení. Následně je v práci proveden návrh zabezpečení areálu a pro zjištěná rizika jsou navržené postupy pro jejich odstranění nebo minimalizaci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the problematic of security of the Czech Police territorial department premises. The theoretical part briefly describes the Czech Police apparatus history up to its current status and organizational structure. It also introduces basic legal frameworks of object protection, fundamental background of building safety, and structure of physical safety project. The practical part refers to identified and described internal and external dangers at the territorial department premises, which are involved in subsequent evaluation. Subsequently, this diploma thesis includes a premises safety design, and measures to be taken for elimination or minimization of identified risks.en
dc.format65, [15] l. : il.cs
dc.format.extent3909885 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPolicie ČRcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectochrana objektucs
dc.subjectutajovaná informacecs
dc.subjectúzemní odborcs
dc.subjectPolice of the Czech Republicen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectrisksen
dc.subjectguard premiseen
dc.subjectsecret informationen
dc.subjectterritorial departmenten
dc.titleZabezpečení areálu územního odboru Policie ČR prostředky technické ochrany objektůcs
dc.title.alternativeSecuring of the Premises of Territorial Department of Police of the Czech Republic Using Technical Means to Protect Buildingsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001549cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeČech, Lumíren
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPIE063_FBI_N3908_3908T002_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record