Show simple item record

dc.contributor.advisorFišerová, Světlaen
dc.contributor.authorPaverová, Jiřinaen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:55:31Z
dc.date.available2010-09-29T13:55:31Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79152
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá měřením a hodnocením fibrogenního prachu použitím vhodných metod v provozu aglomerace průmyslového podniku. Počáteční část shrnuje pomocí dostupné literatury základní informace o problematice prachu. Součásti je i charakteristika měřeného provozu aglomerace. Další část je zaměřena na použité metody měření, s popisem každé z nich. Obsahem poslední části je aplikace metod měření na úseku mísení a úseku spékacích pásů, včetně vyhodnocení a srovnání výsledků měření. Jsou zde i navržená možná opatření ke snížení prašnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with measuring and evaluating fibrogenous dust using appropriate method in the operation of agglomeration of industrial enterprise. The initial section summarizes basic information on the dust from the available literature. Component is also characteristic of the measured traffic agglomeration. Next part focuses on the measurement method, with a description of each. The last part contains the application of methods for measuring the mixing section and section sintering belts, including the evaluation and comparison of test results. There are also proposed possible measures to reduce dust.en
dc.format78, [2] l. : il.cs
dc.format.extent2384869 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectprachcs
dc.subjectaglomeracecs
dc.subjectgravimetrická metodacs
dc.subjectfotometrická metodacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectdusten
dc.subjectagglomerationen
dc.subjectgravimetric methoden
dc.subjectphotometric methoden
dc.subjectmeasurementen
dc.titleAerosoly v pracovním ovzdušícs
dc.title.alternativeAerosols in a Working Atmosphereen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001547cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKrejča, Petren
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPAV418_FBI_N3908_3908T002_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record