Show simple item record

dc.contributor.advisorAdamec, Vilémen
dc.contributor.authorVašutová, Pavlínaen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:55:19Z
dc.date.available2010-09-29T13:55:19Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79148
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá zabezpečením subjektu kritické infrastruktury veřejné správy. Popisuje současný stav zabezpečení Městského úřadu Vsetín a analyzuje jej. Na základě analýz a srovnání s jiným subjektem kritické infrastruktury poskytuje možný přístup k vytváření systému bezpečnostní ochrany. Systém bezpečnostní ochrany je zde popisován jako celek. Zabývá se technickým zabezpečením objektu a také vytvářením příslušné dokumentace.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the security of critical infrastructure organization of public administration. It describes the current state of security of the municipality Vsetín and analyzes it. Based on the analysis and comparison with others critical infrastructure provides a possible approach to the creation of security protection. Security protection system is described as a whole there. It deals with the technical support building and also creating the documentation.en
dc.format63 l. : il.cs
dc.format.extent3050787 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkritická infrastrukturacs
dc.subjectsubjekt kritické infrastrukturycs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectsystém bezpečnostní ochranycs
dc.subjectcritical infrastructureen
dc.subjectsubject of critical infrastructureen
dc.subjectextraordinary eventen
dc.subjectsecurity protection systemen
dc.titleSystém bezpečnostní ochrany Městského úřadu Vsetíncs
dc.title.alternativeSecurity Protection System of Vsetín Municipal Officeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001195cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeZajíc, Milošen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVAS203_FBI_N3908_3908T007_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record