Show simple item record

dc.contributor.advisorSmetana, Mareken
dc.contributor.authorKožušníková, Lucieen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:54:16Z
dc.date.available2010-09-29T13:54:16Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79128
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením vhodnosti a potřeby zpracovávání dokumentace postupů zvládání mimořádných událostí v rámci vybraného obchodního centra. V teoretické části jsou objasněny pojmy a právní normy spojené s touto problematikou, stručně se vyjadřuje k historii vybraného obchodního centra. Dále je zde popsána bezpečnostní dokumentace z obecného hlediska. Protože není možné v mé diplomové práci obsáhnout všechny plány bezpečnostní dokumentace, je v teoretické a dále pak i v praktické části řešen hlavně plán evakuace. V praktické části je popsána již existující dokumentaci vztahující se k evakuaci a její přepracovaná verze.cs
dc.description.abstractThe thesis considers the requirements and suitability of the processing and procedure documentation for managing emergency situations within a selected shopping center. The theoretical part of the thesis describes terminology and legal standards related to this issue. And it also describes briefly the history of the shopping center. Furthermore, the theoretical part of the thesis describes safety documentation from the general point of view. Because of the limited size of the thesis, it is not possible to include all schemes for safety documentation. Therefore, the theoretical part and then a practical part of the thesis deal mainly with the evacuation plan. The practical part of the thesis describes the already existing documentation related to the evacuation and its revision.en
dc.format69 l. : il.cs
dc.format.extent4347485 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectevakuační kartacs
dc.subjectcvičná evakuacecs
dc.subjectobchodní centrumcs
dc.subjectplán evakuacecs
dc.subjectbezpečnostní dokumentacecs
dc.subjectemergency carden
dc.subjectsafety documentsen
dc.subjectevacuation plansen
dc.subjectshopping centeren
dc.subjectpractice evacuationen
dc.titleAnalýza bezpečnostní dokumentace velkého obchodního centracs
dc.title.alternativeAnalysis of Safety Documentation of a Large Shopping Centreen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001532cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMacura, Milanen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKOZ248_FBI_N3908_3908T002_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record