Show simple item record

dc.contributor.advisorFolwarczny, Liboren
dc.contributor.authorVálek, Daliboren
dc.date.accessioned2010-09-29T13:52:27Z
dc.date.available2010-09-29T13:52:27Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79094
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší možné využití a realizaci náhradního způsobu varování a šíření tísňových informací obyvatelstvu v ohroženém území. Posuzují se zde výhody a nevýhody konkrétních komunikačních prostředků, které lze k tomuto účelu využít. Prostřednictvím jednoduchého tabulkového nástroje je vypočítána míra efektivity a nákladnosti stanovených komunikačních prostředků na konkrétním území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Výsledky jsou prezentovány v přehledné grafické formě a návrhy na realizaci jsou znázorněny do mapových podkladů, včetně stanovených dojezdových časů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis smoothing-out possible utilization and realization alternate ways of warning and emergency information diffusion to the population in territory in danger. Here are advised benefits and disadvantages on concrete communication devices that are possible to use for this purpose. By means of simple tabular tool it is calculated effectivness and expensiveness measure on rated communication instruments on concrete territory in the administration district of municipality with extended powers Koprivnice. The results are presented in transparent graphic form and proposals of realization are ilustrated into the map basis including rated arrive times.en
dc.format68, [23] l. : il.cs
dc.format.extent730698 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvarovánícs
dc.subjecttísňové informacecs
dc.subjectprostředekcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectúzemícs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectwarningen
dc.subjectemergency informationen
dc.subjectdeviceen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectterritoryen
dc.subjectemergency incidenten
dc.titleNáhradní způsoby varování a poskytování tísňových informací obyvatelstvu ve správním obvodu ORPcs
dc.title.alternativeAlternate Ways of Warning and Providing Emergency Information to Population in the Administration District of Municipality with Extended Powersen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001194cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBrettschneider, Josefen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVAL433_FBI_N3908_3908T007_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record