Show simple item record

dc.contributor.advisorBajger, Radimen
dc.contributor.authorHambálek, Jakuben
dc.date.accessioned2010-09-29T13:50:23Z
dc.date.available2010-09-29T13:50:23Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79055
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce přináší pohled na problematiku nehod kolejových vozidel. První část práce popisuje statistiku nehodovosti kolejových vozidel na území ČR. Druhá část práce se zabývá rozdělením kolejových vozidel a popisem jednotlivých konstrukčních prvků kolejových vozidel. Třetí část práce je zaměřena na taktické postupy pro vyprošťování osob z kolejových vozidel a technickými prostředky pro vyprošťování. Závěrečná část popisuje porovnání vyprošťovacího nářadí jednak na základě praktické zkoušky čtyř druhů nářadí, tak pomocí multikriteriální analýzy dle daných kritérií. Na závěr práce jsou návrhy na dovybavení vyprošťovacím nářadím Hasičského záchranného sboru.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis brings an insight into accidents of tracked vehicles issue. First part of the work describes tracked vehicles accident statistics in the territory of the Czech republic. Second part of the work deals with tracked vehicles categorization and describes particular construction parts of these vehicles. Third part is focused on tactic sequences of feeing people from tracked vehicles and technical instruments for freeing. the final part describes a comparison of freeing instruments on basis of both practical test of four kinds of instruments and multi-criteria analysis according to given criteria. In the conclusions I suggest equipping the Fire brigade with some specific freeing equipment.en
dc.format73, [13] l. : il.cs
dc.format.extent4569684 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnehodacs
dc.subjectkonstrukce vozucs
dc.subjectmultikriteriální analýzacs
dc.subjecttechnické prostředkycs
dc.subjectkolejové vozidlocs
dc.subjecttechnical instrumentsen
dc.subjectaccidenten
dc.subjectvehicle constructionen
dc.subjectmulti-criteria analysisen
dc.subjecttracked vehicleen
dc.titleVyprošťování osob z kolejových vozidelcs
dc.title.alternativeExtrication of Persons from Rail Vehiclesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001281cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŽaitlík, Martinen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.contributor.consultantJánošík, Ladislaven
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHAM098_FBI_N3908_3908T006_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record