Show simple item record

dc.contributor.advisorŠenovský, Michailen
dc.contributor.authorBariš, Dušanen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:49:38Z
dc.date.available2010-09-29T13:49:38Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79041
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na bezpečnost obchodních center v komplexním pojetí. Úvodní část se zabývá obecným popisem obchodních center a věnuje se jejich historii a vývoji jak v ČR, tak ve světě. Dále je uvedena statistika mimořádných událostí a analýza potenciálních rizik, která mohou ohrozit bezpečnost obchodních center. Pro analýzu jsou použity tři metody: Ishikawův diagram, výpočetní program SFERA a analýza What if. V druhé polovině práce jsou popsány současné způsoby zabezpečení a provozu obchodních center, a je zde uveden výčet základní bezpečnostní dokumentace. Poslední část práce zkoumá samotnou problematiku komplexní bezpečnosti a následně je navržen způsob zavedení systému komplexní bezpečnosti do provozu obchodního centra.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on safety of shopping centers in comprehensive conception. The introduction part deals with common description of shopping centers and follows their history and development in Czech Republic as well as abroad. Further on the statistics of extraordinary events and analysis of potential risks is introduced, which can endanger the security of shopping centers. There are three methods used for an analysis: Ishikawa diagram, computer program SFERA and analysis What if. In second half of the thesis there are described current security techniques and operation of shopping centers, and the enumeration of basic safety documentation is stated here. Last part of this work examines the dilemma of comprehensive safety by itself and subsequently proposes the technique of comprehensive security system implementation into the operation of shopping center.en
dc.format74, [10] l. : il.cs
dc.format.extent2313465 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkomplexnícs
dc.subjectintegrálnícs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectobchodní centrumcs
dc.subjectSFERAcs
dc.subjectcomprehensiveen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectshopping centeren
dc.subjectmallen
dc.subjectSFERAen
dc.titleKomplexní bezpečnost obchodního centracs
dc.title.alternativeComprehensive Security of Shopping Centreen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001170cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePacák, Jiříen
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBAR644_FBI_N3908_3908T007_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record