Show simple item record

dc.contributor.advisorMarek, Martinen
dc.contributor.authorGracla, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:45:32Z
dc.date.available2010-09-29T13:45:32Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78965
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce obsahuje popis zdrojů pro obloukové svařování a jejich nabídku na českém trhu. Jsou zde popsány základní elektrické jevy doprovázející svařování, principiální funkčnost zdrojů, jejich vlastnosti, důležité charakteristiky a rozdělení. Dále popisuje druhy svářecích metod, jejich možnosti a využití. Praktická část se skládá z průzkumu trhu zahraničních a tuzemských výrobců zdrojů, tabulkové porovnání vlastností svářeček a jejich cenové srovnání. Součástí praktické části je i měření a porovnání invertorového zdroje s transformátorovým.cs
dc.description.abstractThis work contains the discription of sources for arc welding and their offer in the Czech market. In the work there are described the basic electric effects which attend welding, fundamental functionality of sources, their properties, important parameters and their sorting. Hereafter this work describes types of welding methods, their possibilities and using. The practical part consists of the market research of domestic and foreign producers of sources, comparing properties and prices of welders. The part of this section is measurement and comparing of the inverter source with transformed.en
dc.format46 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2673059 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektrický obloukcs
dc.subjectobloukové svařovánícs
dc.subjectobalená elektrodacs
dc.subjectzatěžovatelcs
dc.subjectzdrojcs
dc.subjectcharakteristika zdrojecs
dc.subjectinvertorcs
dc.subjectsvařovací metodycs
dc.subjectelectric arcen
dc.subjectarc weldingen
dc.subjectcoated electrodeen
dc.subjectloaden
dc.subjectsourceen
dc.subjectcharacteristics of the sourceen
dc.subjectinverteren
dc.subjectwelding methodsen
dc.titlePrůzkum trhu - Svařovací zdroje a agregátycs
dc.title.alternativeMarket Research - Welding Power Equipmentsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001780cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHelštýn, Daviden
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnika, sdělovací a výpočetní technikacs
dc.thesis.degree-branchKomerční elektrotechnikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisGRA082_FEI_B2645_2608R004_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record