Show simple item record

dc.contributor.advisorKrejčí, Petren
dc.contributor.authorKvapil, Petren
dc.date.accessioned2010-09-29T13:33:53Z
dc.date.available2010-09-29T13:33:53Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78758
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá problematikou jaderné energetiky a jejím využití ve světovém i tuzemském měřítku. V první části jsou uvedeny všeobecné informace o jaderných elektrárnách jako historie, jaderná reakce a jaderná energie ve světě. V druhém bodu je řešena otázka zařízení jaderných elektráren, primární, sekundární a terciární okruh. Dále práce posuzuje otázku ekologie a vliv jaderné elektrárny na okolí. V závěru jsou shrnuty dosažené informace z dané problematiky.cs
dc.description.abstractIn the theses there are elaborated materials about nuclear energetics and its use in global and domestic scale. In the first part I introduced some basic information about nuclear power stations as a history, nuclear reactions and nuclear energy in the world. The second point is addressed, nuclear power machinery, primary, secondary and tertiary circuit. Further work mentioned the question of ecology and affect of nuclear power station surroundings. The conclusion summarizes the information obtained from the issue.en
dc.format35 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent6848740 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjaderná energiecs
dc.subjectjaderná elektrárnacs
dc.subjectreaktorcs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectjaderná reakcecs
dc.subjectochranacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectokruhcs
dc.subjectnuclear energyen
dc.subjectnuclear power stationen
dc.subjectreactoren
dc.subjectenvironmentalismen
dc.subjectcrop endsen
dc.subjectnuclear reactionen
dc.subjectprotectionen
dc.subjectsafenessen
dc.subjectcircleen
dc.titleJaderné elektrárnycs
dc.title.alternativeNuclear Power Stationsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001817cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeGoňo, Radomíren
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKVA099_FEI_B2649_3907R001_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record