Show simple item record

dc.contributor.advisorKašík, Vladimíren
dc.contributor.authorJahan, Ibrahim Salemen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:16:20Z
dc.date.available2010-09-29T13:16:20Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78431
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractFor big development that occur in the world now to take to abbreviate the micro computers and logical devices such as processors and memories etc , addition to used one chip for execution several processes, hence invent the FPGA. This research explain, how use the FPGA chip in building and construction several logic circuits inside one FPGA chip, by means of writing the logic circuits by VHDL Language and download this circuits that written by VHDL Language inside FPGA chip, rather than used several Integral circuits in last . The FPGA chip abbreviate the time, decrease number of ICs that used and decrease also the external connecters that used in last (In ASIC chip). The FPGA can use such as processor, or memory, or microcontroller at same time.en
dc.description.abstractObvody FPGA mají velký přínos ve vývoji číslicových systémů, kde v dnešní době mohou nahradit několik samostatných čipů jako procesory, paměti a další. V předložené diplomové práci je vysvětleno použití čipu FPGA pro konstrukci různých logických obvodů s využitím jazyka VHDL. Z uvedených postupů je zřejmé, že obvod FPGA zkracuje dobu vývoje číslicového systému, snižuje počet integrovaných obvodů a redukuje počet externích konektorů. Z hlediska I/O rozhraní může být obvod FPGA použit podobně jako procesor, paměť nebo mikrořadič.cs
dc.format64 l. : il.cs
dc.format.extent2546542 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFPGAen
dc.subjectemulatoren
dc.subjectVHDLen
dc.subjectdigital circuiten
dc.subjectVGAen
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectemulátorcs
dc.subjectVHDLcs
dc.subjectčíslicový obvodcs
dc.subjectVGAcs
dc.titleDigital circuits emulator with programmable logicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000687cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVlček, Karelen
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department455 - Katedra měřicí a řídicí technikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisJAH0003_FEI_N2649_2601T004_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record