Kolekce obsahuje 4 kurzy práce s informacemi:
1. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
2. Obecné základy práce s informacemi
3. Nástroje pro účinné vyhledávání informací
4. Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje
Zpracovala Mgr. Daniela Tkačíková, 2010, v rámci projektu Digitální portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje

Recent Submissions