Show simple item record

dc.contributor.advisorMacháček, Zdeněken
dc.contributor.authorŠtambachr, Janen
dc.date.accessioned2009-09-01T20:29:13Z
dc.date.available2009-09-01T20:29:13Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75422
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce řeší problematiku bezdrátové komunikace. Jedná se o přenos informací mezi dvěma nebo více zařízeními, které mohou mít jak vysílací, tak přijímací funkci. Nosným médiem není kabel nebo jiné pevné spojení, ale elektromagnetické záření specifikované vlnové délky. S nástupem moderní elektroniky se ve světě čím dál tím víc využívá nesporných výhod tohoto typu komunikace. Bezdrátový přenos dat je v dnešní době hojně využíván jak v průmyslu, tak v komerčním sektoru. Pod pojmem bezdrátová komunikace si také lze představit širokou škálu nejrůznějších standardů rozdílné složitosti, nabízejících rozdílný dosah, bezpečnost, zabezpečení, spolehlivost, rychlost přenosu, schopnost komunikovat v sítích... Práce obsahuje teoretický rozbor výše zmíněné problematiky a návrh a realizaci původních úloh bezdrátové komunikace.cs
dc.description.abstractDissertation solves questions of wireless communication. It is considered to be a transmission of information between two or more devices, which can have transmitting or receiving function. Data carrier is not a cable or any other solid connection, but electromagnetic radiation of specified wave length. Indisputable advantages of wireless communication are being put to use worldwide much more often thanks to upcoming, modern electronics. Nowadays, wireless data transmission is being used frequently both on the field of industry and commercial sector. Conception of wireless communication also evokes a wide spectrum of assorted standards, which varies in complexity, offers different range, safety, security, reliability, transmission speed, ability of net-communication… This work contains analysis on theoretical basis of mentioned points and design and realization of original wireless communication tasks.en
dc.format43 l. : il.cs
dc.format.extent2925400 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezdrátová komunikacecs
dc.subjectrádiový modul nRF24LU1cs
dc.subjectrádiový přenoscs
dc.subjectNordic Semiconductorscs
dc.subjectKeil μVisioncs
dc.subjectEnhanced ShockBurstcs
dc.subjectcyklická redundantní kontrola (CRC)cs
dc.subjectkryptovánícs
dc.subjectpokročilý kryptovací standard (AES)cs
dc.subjectpotvrzovací paketcs
dc.subjectflash paměťcs
dc.subjectmíra chybovosti paketůcs
dc.subjectmíra chybovosti bitůcs
dc.subjectzásobníkcs
dc.subjectprvní dovnitř první ven (FIFO)cs
dc.subjecthlavní řídící jednotka (MCU)cs
dc.subjectwireless communicationen
dc.subjectRF transceiver nRF24LU1en
dc.subjectRF transmissionen
dc.subjectNordic Semiconductorsen
dc.subjectKeil μVisionen
dc.subjectEnhanced ShockBurstTMen
dc.subjectcyclic redundancy check (CRC)en
dc.subjectencryptionen
dc.subjectadvanced encryption standard (AES)en
dc.subjectacknowledgement packeten
dc.subjectflash memoryen
dc.subjectpacket error rate (PER)en
dc.subjectbit error rate (BER)en
dc.subjectfirst out” (FIFO)en
dc.subjectcontainer “first inen
dc.subjectMain control unit (MCU)en
dc.titleBezdrátové komunikační rozhraní mezi vestavěnými systémycs
dc.title.alternativeWireless communication interface of embedded systemsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904507cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeSrovnal, Vilémen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department455 - Katedra měřicí a řídicí technikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnika, sdělovací a výpočetní technikacs
dc.thesis.degree-branchŘídicí a informační systémycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTA615_FEI_B2645_2612R041_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record