Show simple item record

dc.contributor.advisorStalmachová, Barbaraen
dc.contributor.authorZemanová, Taťanaen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:15:58Z
dc.date.available2009-09-01T08:15:58Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74396
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractPráce pojednává o zeleni v městě Teplice. Zhodnotila jsem zeleň s městskou zástavbou a především potřebu zeleně pro zdejší obyvatele. Mnoho z nich nemá možnost (z finančních i jiných důvodů) využívat chaty nebo jiná rekreační střediska. Dále jsem kladla důraz na zeleň v obytných částech města a její vliv na zdraví a psychiku obyvatel. Význam zelených ploch v okolí domů je jistě důležitý. Odbourávání škodlivin z ovzduší je také nezbytné právě vlivem zeleně. Sepsání této práce mne přimělo k hlubokému zamyšlení nad stavem zeleně a životního prostředí.cs
dc.description.abstractThe work discusses about verdure in the tlen of Teplice. I´ve rated the verdure in comparin with city buldings and mostly the neep of verdure for its inhabitas. Most of them aren´t able (from financial or other reasons) to visit cottage or other recreation cetres. Than I latex emphasis on the verdure in housing estates and its influence on the inhabitan´s health and psychice. The meaning of green parts in the surroundings is certainly important. The reducing o fair – waste is necessary with help of verdure. Writing of this work made me ti thing about condition of verdure and ekology.en
dc.format148, [2] l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent10309906 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTeplicecs
dc.subjectměstské parkycs
dc.subjectlescs
dc.subjectlesoparkycs
dc.subjectzeleňcs
dc.subjectfunkce zeleněcs
dc.subjectlikvidace zeleného odpaducs
dc.subjectTepliceen
dc.subjectmonicipal parksen
dc.subjectforest Parken
dc.subjectgreeneryen
dc.subjectfunction of Greeneryen
dc.subjectdispozal of Green Wasteen
dc.titleHodnocení struktury a funkce zeleně v Teplicíchcs
dc.title.alternativeThe Evaluation of the City Greenery Structure and Function within Teplice townen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200905119cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeOndruchová, Urszulaen
dc.date.accepted2009-06-05en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZEM153_HGF_N2102_3904T005_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record