Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Radeken
dc.contributor.authorProkeš, Martinen
dc.date.accessioned2009-09-01T06:43:29Z
dc.date.available2009-09-01T06:43:29Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74062
dc.description.abstractTato práce shrnuje problematiku návrhu a stavby inteligentní nabíječky ze solárního panelu. Popisuje jednotlivé principy, konstrukce použité pro solární články a olověné hermetické akumulátory. Zabývá se aplikacemi integrovaných obvodů použitými pro jednotlivé části nabíječky. Navrhuje konkrétní zapojení obvodů pro řízení nabíjení a kontrolu vybíjení hermetických olověných akumulátorů. V konstrukci navrhnutého zařízení se snaží o co možná nejjednodušší zapojení a nastavení. Programové vybavení pro mikrokontroler bylo napsáno ve vyšším programovacím jazyce „C“. Závěr práce je věnován již konkrétnímu zhotovení prototypu inteligentní nabíječky a návodu na použití.cs
dc.description.abstractDissertation summarises design and structure problems of smart charger for solar cell. It describes principles and design for solar cell and lead-acid hermetic accumulator. It deals with application of chips IC (Integrated Circuit) used for particular components of charger. It projects particular circuit for leading lead-acid hermetic accumulator charging and discharging. In design of equipment there is as simplest as possible circuit and setting. Leading programme was written in „C“ programming language. Last part of the dissertation is devoted to construction of prototype of smart charger and operating instructions.en
dc.format63 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1504867 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectprincipycs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectprogramcs
dc.subjectnávodcs
dc.subjectprinciplesen
dc.subjectprojecten
dc.subjectconstructionen
dc.subjectbuildingen
dc.subjectprogrammeen
dc.subjectoperating instructionsen
dc.titleInteligentní nabíjení Pb akumulátoru ze solárního panelucs
dc.title.alternativeIntelligent Pb Accumulator Charging from Solar Panelen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200902963cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeTomeš, Milanen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department454 - Katedra telekomunikační technikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPRO280_FEI_N2647_2601T013_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record