Show simple item record

dc.contributor.advisorKučera, Petren
dc.contributor.authorSteinerová, Romanaen
dc.date.accessioned2009-09-01T05:30:02Z
dc.date.available2009-09-01T05:30:02Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73789
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce hodnotí požární zabezpečení v ubytovacích zařízeních postavených před platností norem požární bezpečnosti. Podstatná část je věnována zabezpečení únikových cest a prostředkům důležitých pro bezpečnou evakuaci hostů. V úvodu je uvedena klasifikace se zatřídění ubytovacích objektů, přehled právních předpisů souvisejících s výstavbou a požární bezpečností po 2.světové válce. Na vybraném objektu jsou popsány nedostatky zabezpečení a navrženy vhodná opatření. V závěru práce jsou rozděleny požadavky dle rozsahu úprav v závislosti na finančních nákladech. Cílem bakalářské práce je návrh opatření provozovatelům těchto zařízení, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti hostů s přihlédnutím k jejich finančním možnostem.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis rates fire safety in the accommodation facilities built before technical fire safety standard in forced. The bulk of the work is focused on evacuation routes security and means of safe evacuation of people. In the preamble there are a classification and a designation of the accommodation facilities and a summary of legislation related to building-up and fire safety after World War II presented. I point out shortcomings of a chosen object and I propound suitable remedial measure. At the end of my work I itemize requirements analysis according to the range of construction work depends on financial expenses. The objective of my work is to draft to the owners of accommodation facilities an effective and financially manageable precaution to raise their guests´ safety.en
dc.format43, [18] l. : il.cs
dc.format.extent3870282 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectevakuacecs
dc.subjectpožární bezpečnostcs
dc.subjectubytovací zařízenícs
dc.subjectúniková cestacs
dc.subjectfire safetyen
dc.subjectaccommodation facilitiesen
dc.subjectevacuation routeen
dc.subjectevacuationen
dc.titleDodatečné řešení úniku osob v objektech pro ubytovánícs
dc.title.alternativeAdditional Solution of Evacuation in the Building for Lodgingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903881cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeHornigová, Alenaen
dc.date.accepted2009-05-25en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSTE448_FBI_B3908_3908R006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record