Show simple item record

dc.contributor.advisorSkřehot, Petren
dc.contributor.authorTrpiš, Jakuben
dc.date.accessioned2009-09-01T05:28:18Z
dc.date.available2009-09-01T05:28:18Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73783
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractTato práce si klade jako hlavní cíl poukázat na hlavní přednosti pravděpodobnostního hodnocení spolehlivosti lidského činitele a prezentovat přístupy používané pro tento typ analýz. Je zde definován pojem lidská chyba a klasifikovány základní lidské chyby. V práci je použit víceoborový přístup, aby byla problematika co nejlépe popsána. Je také srovnán přístup k tomuto tématu uplatňovaný v ČR a ve světě a dále postupy, jakým jsou tyto analýzy prováděny. Práce se věnuje také stručnému popisu a srovnání základních metod pracujících s kvantitativními údaji o spolehlivosti lidského činitele (především THERP, SLIM-MAUD a ETA).cs
dc.description.abstractThis work has as main objective to point the main advantages of probabilistic Human Reliability Assessment (HRA) and present the approaches used for this type of analysis. Here is defined the concept of human error and the basic human errors are classified. The multidisciplinary approach to the issue is used for the best description. There is also a comparison of approaches to this theme applied in the Czech Republic and in the world and the procedures how to perform these analysis. The work gives the brief description and comparison of the basic methods for which quantitative data about the human reliability are used (especially THERP, SLIM-MAUD and ETA).en
dc.format69 l.cs
dc.format.extent7436540 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlidský činitelcs
dc.subjectlidská chybacs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.subjectsystém člověk-strojcs
dc.subjectpravděpodobnostní hodnocení spolehlivosti lidského činitelecs
dc.subjectodhad pravděpodobnosti lidské chybycs
dc.subjecthuman factoren
dc.subjecthuman erroren
dc.subjectreliabilityen
dc.subjecthuman-machine systemen
dc.subjectprobabilistic human reliability assessmenten
dc.subjecthuman error probabilityen
dc.titleAnalýza přístupů a metod použitelných pro pravděpodobnostní hodnocení spolehlivosti lidského činitele v procesním průmyslucs
dc.title.alternativeAnalysis of Approaches and Methods Used for Probabilistic Human Reliability Assessment in Process Industryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904061cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeHavlíková, Marieen
dc.date.accepted2009-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.contributor.consultantBernatík, Alešen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisTRP006_FBI_B3908_3908R003_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record