Show simple item record

dc.contributor.advisorSmetana, Mareken
dc.contributor.authorSyručková, Martinaen
dc.date.accessioned2009-09-01T05:22:50Z
dc.date.available2009-09-01T05:22:50Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73762
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractSYRUČKOVÁ M. Případová studie vybraného lavinového neštěstí. Ostrava, 2009. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Studijní obor: Havarijní plánování a krizové řízení. Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Práce pojednává o lavinovém nebezpečí, faktorech, které se mohou významně přispívat ke vzniku laviny a popisem vybrané lavinové nehody. Na lavinové nehodě jsou popsány chyby, kterých se návštěvníci hor často dopouštějí, včetně bezpečnostních preventivních opatření, při jejichž použití dochází k výrazné eliminaci rizika a následků, které lavina představuje.cs
dc.description.abstractSYRUČKOVÁ, M. Case study of selected Avalanche disaster. Ostrava, 2009. VŠB - Technical university of Ostrava. Brand of study: Emergency Planning and Crisis Management. Supervisor of bachelor thesis: doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. The work deals with the avalanche risk, factors that may contribute significantly to the emergence of avalanches and a description of the selected avalanche accident. There are described the avalanche accident errors, which are made often by visitors of the mountains, including preventive security measures, whose application leads to significant elimination of the risks and consequences, which the avalanche represents.en
dc.format53, [18] l. : il.cs
dc.format.extent1598666 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLavinacs
dc.subjectlavinová nehodacs
dc.subjectpreventivní opatřenícs
dc.subjecthorská službacs
dc.subjectnebezpečícs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectovlivňující faktorycs
dc.subjectdangeren
dc.subjectavalanche accident prevention measuresen
dc.subjectmountain rescueen
dc.subjectrisken
dc.subjectaffecting factorsen
dc.subjectAvalanchesen
dc.titlePřípadová studie vybraného lavinového neštěstícs
dc.title.alternativeA Case Study of Chosen Avalanche Accidenten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904058cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKratochvílová, Danušeen
dc.date.accepted2009-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSYR022_FBI_B3908_3908R003_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record