Show simple item record

dc.contributor.advisorBartlová, Ivanaen
dc.contributor.authorProcházka, Tomášen
dc.date.accessioned2009-09-01T05:05:22Z
dc.date.available2009-09-01T05:05:22Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73690
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractPROCHÁZKA, T. Risk management v pojištění průmyslových rizik. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, 2009. 55 s. 1 příloha. Bakalářská práce objasňuje problematiku pojištění průmyslových rizik z pohledu risk managementu. Na základě vysvětlení používaných pojmů charakterizuje principy průmyslového pojištění. Přibližuje vývoj rizikového inženýrství v ČR a působnost risk managementu v pojišťovnictví. Zabývá se obecnými metodami pro posuzování průmyslových rizik a postupy při rizikové prohlídce v největší komerční pojišťovně působící na českém trhu včetně aplikace na modelovém příkladu.cs
dc.description.abstractPROCHÁZKA, T. Risk management in industrial risk insurance. Bachelor work. VŠB-TU Ostrava, 2009. 55 pages. 1 enclosure. This bachelor work deals with the insurance of industrial risks from the risk management point of view. Principles of industrial insurance are characterized based on explanation of used terms. The work gives brief development of the risk engineering in the Czech Republic and involvement of the risk management in insurance business. The work presents general methods for the assessment of these risks and procedures used in risk inspection visits at the biggest commercial insurance company operating on the Czech market. Application is shown on a model example.en
dc.format46, 9 l. příl. : il.cs
dc.format.extent2349464 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectnebezpečícs
dc.subjectpožární komplexcs
dc.subjectmaximální pravděpodobná/možná škodacs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectrisken
dc.subjectperilen
dc.subjectfire komplex industrialen
dc.subjectmaximum probace/possible lossen
dc.subjectrisk managementen
dc.titleRisk management v pojištění průmyslových rizikcs
dc.title.alternativeRisk Management in Industrial Risk Insuranceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903876cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeHoryna, Tomášen
dc.date.accepted2009-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPRO349_FBI_B3908_3908R006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record