Show simple item record

dc.contributor.advisorJánošík, Ladislaven
dc.contributor.authorKrálert, Petren
dc.date.accessioned2009-09-01T05:00:12Z
dc.date.available2009-09-01T05:00:12Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73662
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractKRÁLERT, P. Nasazení čerpací jednotky HFS Hydrosub 900 v podmínkách areálu společnosti Unipetrol RPA s.r.o.: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, 2009, 60 s. Bakalářská práce řeší použití systému HFS v podmínkách areálu CHEMPARK Záluží, společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. Hlavním cílem je výběr vhodných vodních zdrojů v areálu tak, aby z těchto míst bylo možné hadicovým vedením pokrýt jeho jednotlivé části, a navrhnout stavebně – technické úpravy těchto zdrojů. Dále vybrat výrobny, jež by mohly být v případě přerušení dodávky vody systémem HFS nouzově zásobovány. V neposlední řadě je pozornost zaměřena na nalezení možných způsobů uplatnění systému dálkové dopravy vody HFS v rámci spolupráce HZSP Unipetrol RPA, s.r.o. s HZS Ústeckého kraje.cs
dc.description.abstractKRÁLERT, P. The Exploitation of the Pump Room HFS Hydrosub 900 in the Area of Unipetrol RPA Ltd.: the Thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2009, 60 p. The thesis is about the use of HFS – long range water delivery system under the conditions in the CHEMPARK Záluží premises, owned by Unipetrol RPA s.r.o. The main aim is the selection of suitable water sources inside the premises, so that it will be possible to cover individual parts of the area by water hoses and to design the construction – technical modifications of these sources. Further to select manufacturing plants, that could, in the case of supply interruption, be temporarily fed by the HFS system. Last but not least, the attention is focused on finding further possible uses of the HFS long range water delivery system in the scope of cooperation between Fire Department Unipetrol RPA, s.r.o. and Ústecký region Fire Department.en
dc.format60, [39] l. : il. + 8 přil. + 1 CDcs
dc.format.extent10148053 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectčerpací jednotkacs
dc.subjectvodní zdrojcs
dc.subjectprůmyslový areálcs
dc.subjectdálková doprava vodycs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectpump uniten
dc.subjectwater sourceen
dc.subjectindustrial areaen
dc.subjectlong range water supplyen
dc.subjectcooperationen
dc.titleNasazení čerpací jednotky HFS Hydrosub 900 v podmínkách areálu společnosti Unipetrol RPA s.r.o.cs
dc.title.alternativeThe Exploitation of the Pump Room HFS Hydrosub 900 in the Area of Unipetrol RPA Ltd.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903857cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKratochvíl, Quidoen
dc.date.accepted2009-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKRA535_FBI_B3908_3908R006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record