Show simple item record

dc.contributor.advisorChudová, Danaen
dc.contributor.authorPetrželka, Daliboren
dc.date.accessioned2009-09-01T04:59:23Z
dc.date.available2009-09-01T04:59:23Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73659
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractPetrželka D., Podklady pro získávání a ověřování znalostí v oblasti kontrolní činnosti státního požárního dozoru: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, 2009, 52 s., 22 s. příloh. Bakalářská práce se zabývá zpracováním podkladů k získávání a ověřování znalostí v oblasti kontrolní činnosti státního požárního dozoru. Prví kapitoly pojednávají obecně o státním požárním dozoru a následně o dokumentaci požární ochrany právnických a podnikajících fyzických osob. V další kapitole je provedena analýza častých nedostatků v dokumentaci požární ochrany a v běžném provozu. Následující kapitola je věnována podkladům pro získávání a ověřování znalostí v oblasti kontrolní činnosti státního požárního dozoru vycházejících z analýzy častých nedostatků v dokumentaci požární ochrany a běžném provozu.cs
dc.description.abstractPetrželka D., Bases for acquiring and verifing knowledge of the area of monitoring activities of fire state supervision: bachelor thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2009, 52 pgs., 22 pgs. of attachment. This bachelor thesis deals with processing of basis for acquiring and verifing knowledge of the area of monitoring activities of fire state supervision. The first chapters concern generaly fire state supervision and subsequently documentation of fire fighting of artificial persons and business physical persons. The next chapter describes frequent defects in documentation of fire fighting and also defects a common operation. The following chapter focuses on basis for acquiring and verifing knowledge of the area of monitoring activities of fire state supervision which follow from the analysis of defects in documentation of fire fighting and also defects a common operation.en
dc.format52, [22] l. příl. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent460234 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstátní požární dozorcs
dc.subjectkontrolní činnostcs
dc.subjectpodkladycs
dc.subjectčleněnícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectfire state supervisionen
dc.subjectmonitoring activitiesen
dc.subjectbasisen
dc.subjectsortingen
dc.subjectanalysisen
dc.titlePodklady pro získávání a ověřování znalostí v oblasti kontrolní činnosti státního požárního dozorucs
dc.title.alternativeMaterials for the Acquirement and Verification of Knowledge in the Area of State Fire Supervision Bodiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903873cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereePliska, Martinen
dc.date.accepted2009-05-25en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPET337_FBI_B3908_3908R006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record