Show simple item record

dc.contributor.advisorŠenovský, Michailen
dc.contributor.authorJirásek, Ivoen
dc.date.accessioned2009-09-01T04:49:09Z
dc.date.available2009-09-01T04:49:09Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73608
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractTato práce vymezuje postavení Hasičského záchranného sboru v systému veřejné správy České republiky. Věnuje se postavení Hasičského záchranného sboru jako bezpečnostního sboru, přičemž zvláštní pozornost věnuje vymezení postavení jeho příslušníků a to jak ve vztahu k jeho úkolům bezpečnostního sboru, tak jeho úkolů jako správního úřadu v rámci výkonu státní správy. Těžiště práce spočívá v úvahách de lege ferenda jak k pozitivům a negativům současné organizace Hasičského záchranného sboru, tak zejména k nástinu možných směrů legislativního a organizačního vývoje. Autor při zpracování práce vycházel především z dobových dokumentů a zákonů, včetně důvodových zpráv a obsahů parlamentních rozprav, analýz legislativních textů ale především z rozhovorů s osobami, kteří se na danou problematiku specializují.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis specifies a position of Fire Rescue Service (FRS) in the public administration system of the Czech Republic. It deals with the position of FRS as a safety body. It specially focuses on the position of its members in relation to tasks of the safety body and tasks within the service of public administration. The main part of the thesis discusses de lege ferenda the advantages and disadvantages of the current organisation of FRS and also studies the possible ways of legislative and organisational development. The author gathered information from period documents and laws including explanatory reports, parliamentary debates, the analysis of legislative texts and also the interviews with people who specialize in these issues.en
dc.format68 l., [17] l. příl. : il.cs
dc.format.extent556686 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthasičský záchranný sborcs
dc.subjectslužební poměrcs
dc.subjectsprávní úřadcs
dc.subjecthasičics
dc.subjectsbor požární ochranycs
dc.subjectobec s rozšířenou působnostícs
dc.subjectkrajcs
dc.subjectfire rescue serviceen
dc.subjectservice relationen
dc.subjectadministrative authorityen
dc.subjectfiremenen
dc.subjectfire departmenten
dc.subjectmunicipalities with extended powers in the region’s territoryen
dc.subjectregionen
dc.titleHasičský záchranný sbor ČR a postavení jeho příslušníků v systému veřejné správycs
dc.title.alternativeThe Fire and Rescue Service of the Czech Republic and the Position of Its Members in the System of Public Administrationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200902375cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeOndruš, Radeken
dc.date.accepted2009-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisJIR008_FBI_N3908_3908T002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record