Show simple item record

dc.contributor.advisorŠvec, Jiříen
dc.contributor.authorNytra, Danielen
dc.date.accessioned2009-09-01T04:47:12Z
dc.date.available2009-09-01T04:47:12Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73598
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractMoje práce se zabývá zjištěním možných způsobů zneužití radionuklidů k protiprávním činům. Obsah problematiky je rozčleněn do několika částí. V první části věnuji pozornost právním předpisům v oblasti radioaktivity. Dále jsem se zaměřil na popis ionizujícího záření, jeho veličin, zdrojů a účinků záření na lidský organismus. Další část je zaměřena na popis zájmových radionuklidů, které se dají použít k útoku a popis způsobu jejich získání. Cílem je zhodnotit možnosti získání radionuklidů a možnosti jejich následného záchytu pomoci techniky. V poslední části je provedena bezpečnostní analýza aplikována na modelové železniční nádraží. Díky analýze jsem identifikoval místa s největší mírou rizika a navrhnul bezpečností opatření, která povedou k jejich minimalizaci.cs
dc.description.abstractMy work deals with the findings of possible misuse of the radionuclide to unlawful acts. The problem is divided into several parts. The first part pays attention to legislation in the field of radioactivity. I also focused on the description of ionizing radiation, the quantities, sources and effects of radiation on the human body. The other part is focused on the description of radionuclides of interest, which can be used to attack and a description of how they can be obtained. The aim is to assess the possibility of obtaining radionuclides and their subsequent capture by using the techniques. In the last part is the security analysis applied to the model railway station. Thanks to the analysis I have identified some localities with the greatest level of risk and proposed the security measures that will minimize them.en
dc.format59 l. : il.cs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectradioaktivitacs
dc.subjectradionuklidcs
dc.subjectionizující zářenícs
dc.subjectdetekce zářenícs
dc.subjectúčinky zářenícs
dc.subjectochrana před zářenímcs
dc.subjectanalýza rizik.cs
dc.subjectradioaktivityen
dc.subjectradionuclideen
dc.subjectionizing radiationen
dc.subjectradiation detectionen
dc.subjectradiation effectsen
dc.subjectprotection against radiationen
dc.subjectrisk analysis.en
dc.titleMožnosti zneužití radionuklidů k protiprávním činůmcs
dc.title.alternativePossibilities of Radionuclide Abuse for Illegal Actsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200902391cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeSroka, Miroslaven
dc.date.accepted2009-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisNYT020_FBI_N3908_3908T002_2009


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record