Show simple item record

dc.contributor.advisorDudáček, Alešen
dc.contributor.authorHána, Ivoen
dc.date.accessioned2009-09-01T04:46:03Z
dc.date.available2009-09-01T04:46:03Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73592
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractHÁNA, I. Digitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetra. Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2009, 82 s. Diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním digitálních radiokomunikačních systémů Tetrapol a Tetra. V první části jsou uvedeny současně používané digitální radiokomunikační systémy ve světě a v Evropě. V dalších částech jsou podrobněji popsány digitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetra a jsou porovnány jejich vlastnosti. Součástí práce je také průzkum požadavků uživatelů na radiokomunikační systém a průzkum spokojenosti se stávajícím systémem. V závěrečné části práce je nastíněna prognóza rozvoje národní radiokomunikační sítě Pegas včetně návrhu způsobu spojení Hasičského záchranného sboru ČR.cs
dc.description.abstractHÁNA, I. Digital radio-communication systems Tetrapol and Tetra. The Diploma thesis, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2009, 82 p. Diploma thesis deals with the description and comparition of the digital radio–communication systems Tetrapol and Tetra. In the first part I specify contemporary used digital radio-communication systems in the world and Europe. In further parts the digital radio-communication systems are described in detail and their system attributes compared. The part of the thesis is also a user request survey on radio-communication system and content survey with the present system. Diploma thesis outlines the development forecast of national radio-communication network Pegas including suggestion of communication method of Fire rescue service of the Czech Republic.en
dc.format82, [25] l. : il.cs
dc.format.extent2788805 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRadiostanicecs
dc.subjectterminálcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectuživatelcs
dc.subjectdigitální systémcs
dc.subjectTetrapolcs
dc.subjectTetracs
dc.subjectPegas.cs
dc.subjectTransceiveren
dc.subjectterminalen
dc.subjectcommunicationsen
dc.subjectuseren
dc.subjectdigital systemen
dc.subjectTetrapolen
dc.subjectTetraen
dc.subjectPegas.en
dc.titleDigitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetracs
dc.title.alternativeDigital Radiocommunication Systems Tetrapol and Tetraen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200903959cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeZadina, Františeken
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHAN255_FBI_N3908_3908T006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record