Show simple item record

dc.contributor.advisorŽaitlík, Martinen
dc.contributor.authorOndruch, Karelen
dc.date.accessioned2009-09-01T04:43:02Z
dc.date.available2009-09-01T04:43:02Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73579
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vyhodnotit plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany a spolupráce v rámci IZS s ohledem na plánovanou na plánovanou výstavbu rychlostních komunikací na okresu Šumperk. V úvodu je stručně popsán historický vývoj výstavby komunikací, současný stav a výhled výstavby nových komunikací na území České republiky. V další kapitole se vychází z plánované výstavby komunikací na okrese Šumperk a je charakterizován hasební obvod. V páté kapitole jsou stanoveny změny způsobené uvedením nových komunikací do provozu. V závěru práce jsou navrženy změny v rozmístění a vybavení jednotek požární ochrany a navrženy změny v Požárním poplachovém plánu Olomouckého krajecs
dc.description.abstractThe aim of my diploma thesis is to assess the volume of surface coverage and resources of fire protection departments and the cooperation within IZT, taking in consideration skyways planned building in Sumperk region. The historical development of roads building, current state and the potential of new roads building in the Czech Republic are briefly described in the introduction. The following chapter is based on the planned roads building in Sumperk region and a fire area is described. Changes caused by the new roads opening are stated in the fifth chapter. Suggestions for changes in terms of positions and equipment of fire brigade departments and changes in Fire alarm plan in the Olomouc district are made in the conclusion.en
dc.format40, [10] l.cs
dc.format.extent1515705 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectplošné pokrytícs
dc.subjectrychlostní komunikacecs
dc.subjectpožární poplachový pláncs
dc.subjectskywaysen
dc.subjectsurface coverageen
dc.subjectfire alarm planen
dc.titleVliv výstavby nových komunikací na požární poplachové plánycs
dc.title.alternativeInfluence of Construction of New Roads on Fire Emergency Plansen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200903967cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereePopp, Liboren
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.contributor.consultantKvarčák, Milošen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisOND005_FBI_N3908_3908T006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record