Show simple item record

dc.contributor.advisorŠenovský, Michailen
dc.contributor.authorBlucha, Janen
dc.date.accessioned2009-09-01T04:38:08Z
dc.date.available2009-09-01T04:38:08Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73558
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku zajištění integrální (celkové) bezpečnosti průmyslového areálu. V úvodní části se autor zabývá popisem základních pojmů pro pochopení řízení bezpečnosti v podniku a statistickými údaji o mimořádných událostech v průmyslu v České republice za poslední roky. Dále jsou v práci uvedeny základní povinnosti na úseku bezpečnosti, které jsou obsaženy v právních předpisech. V závěru práce je popsán postup, jak lze jednotlivé části bezpečnosti provázat do jednotného funkčního systému a navržená metodika pro možnost vyhodnocení aktuálního stavu integrální bezpečnosti podniku.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with securing the integral (overall) safety of an industrial zone. In the opening part the author describes basic terms within the safety management in an organization and statistic data about recent extraordinary events in the industrial field in the Czech Republic. Moreover, the thesis includes basic duties in the safety field, which result from law regulations. The end of the thesis serves to describe a concrete procedure of how to link individual parts of the safety management into a united functional system. There is also a proposed method for evaluating current status in the organizational integral safety presented.en
dc.format63, [14] l.cs
dc.format.extent790775 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectintegrální bezpečnostcs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectintegral safetyen
dc.subjectextraordinary eventen
dc.subjectrisken
dc.subjectlaw regulationsen
dc.titleStudie integrální bezpečnosti průmyslového areálucs
dc.title.alternativeA Study of Integral Security of an Industrial Parken
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904151cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeProcházková, Danaen
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBLU007_FBI_M3908_3908T006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record