Show simple item record

dc.contributor.advisorVrba, Vladimíren
dc.contributor.authorVydra, Ladislaven
dc.date.accessioned2009-08-31T21:11:52Z
dc.date.available2009-08-31T21:11:52Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71800
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vhodným výběrem obráběcích strojů a nástrojů za účelem převedení výroby součásti na novou technologii z důvodu navýšení její produkce. Jedná se o obrábění rozměrné součásti, v tomto případě posuvové tyče, se snahou o zefektivnění výroby a snížení výrobních nákladů. V úvodní části jsou charakterizovány stroje, pro obrábění rozměrných součástí, dále řezné materiály a jejich skupiny. Hlavní část práce se zabývá volbou modernějších a výkonnějších strojů pro obrábění dané součásti, dále návrhem řezných nástrojů a jejich materiálů. Závěr práce je technicko-ekonomické zhodnocení nově navržené technologie.cs
dc.description.abstractBachelor Thesis deals with selection of suitable machine tools in order to transfer the part production on new technology by reason of increasing its annual production. It concerns cutting of the sizable parts, in this case the feed rod, with effort to streamline the production and reduce the production expenses. At the beginning the machines for cutting the sizable parts are characterized, furthermore cutting material and its groups. The main part deals with the choice of more modern and efficient machines for cutting the given part, next with the cutting machines proposal, their material, it describes their shape and geometry. The end of this work belongs to the technoeconomic evaluation of the new proposed technology.en
dc.format.extent2729292 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectnástrojecs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjectstrojecs
dc.subjectprodukcecs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectsoučástcs
dc.subjectproductionen
dc.subjecttoolsen
dc.subjectrationalizationen
dc.subjectmachineen
dc.subjectproductionen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectcomponenten
dc.titleRacionalizace výroby složité rotační součástics
dc.title.alternativeProduction Rationalization of Complicated Rotary Workpieceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMikulka, Eduarden
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisVYD011_FS_B2341_2303R002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record