Show simple item record

dc.contributor.advisorGondek, Horsten
dc.contributor.authorŽidková, Petraen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:49:12Z
dc.date.available2009-08-31T19:49:12Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71561
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje projekčně - konstrukční návrh Zařízení pro zpracování dřevního odpadu, které slouží k jeho k dělení na malé části o délce 1 – 20 mm maximálním průměrem do 50 mm. Sekání je realizováno pomocí řezného ústrojí ve formě sekacího kotouče. Na ploše tohoto sekacího kotouče jsou upevněny dva sekací nože. Na konstrukci rámu je upevněn protinůž k těmto nožům. Otáčející se disk s upevněnými noži a protinůž společně konají řez materiálu. Do místa řezu je materiál přiváděn pomocí vtokového žlabu. Výsledkem zpracování odpadního dřeva jsou štěpky, které lze použít jako topivo (po vysušení), kompostovací materiál na zahradě nebo záměnná surovina za mulčovací kůru. Pohonem zařízení je elektromotor o výkonu P = 3 kW který je spojen spojkou s hřídelí, na které je upevněna řemenice řemenového převodu. Tato řemenice spolu s třemi řemeny přenáší krouticí moment elektromotoru na druhou řemenici, která je upevněna na hřídeli sekacího disku. Díky tomuto je přenesen výkon od elektromotoru na sekací disk. Hřídele jsou uloženy ve dvouřadých soudečkových ložiscích. Rám stroje je konstruován s přihlédnutím k ergonomickým potřebám konečných spotřebitelů. Celé zařízení je umístěno na čtyřech kolečkách díky kterým je snadno převozné. Součástí je zásobník do kterého v průběhu sekání padá zpracovaný materiál a není jej tedy po ukončení práce nutné obtížně odstraňovat z místa zpracovávání odpadního dřeva (například z trávníku). Grafické řešení je zpracováno v programech: AutoCAD a Autodesk Inventor Professional. Pevnostní výpočty hřídelí, výpočty životnostní ložisek, výpočet řemenového převodu a kontrolní výpočet per je proveden v programu MITCalc a Autocad Inventor Professional. V diplomové práci jsem využila znalostí nabytých na 14 denním intenzivním kurzu ve Finsku pod vedením nizozemských profesorů (Jan Elants, Wim van Grieken - „Structured design – Design process“, Intensive course of assistive technology, Jyväskylä University Of Applied Science, Finland.cs
dc.description.abstractThis thesis describes a projection - design of The Equipment for processing wood waste that can be used to the cutting on small pieces with length from 1 to 20 mm and with the maximum diameter to 50 mm. Chiseling is implemented by using the cutting device in the form as a cutting disc. On the desktop of this cutting disc are fixed firmly two chopping knives. The counter-knife of these knives is placed on the frame. Rotating disk and counter-knife work together on cutting the wood. The material is injected into a cutting area through supply gutter. The result of the processing the waste wood is chips: These chips can be used as fuel (after drying), composting material in the garden or alternative raw material for mulching bark. Device is powered by an electric motor (3 kW), which is connected to the clutch with shaft to which is attached to belt drive pulleys. These pulleys with three belts transmit electric power to the second pulleys, which is mounted on the shaft of the cutting disc. Due to this is the power transferred from the electric motor to the chopping disk. In the whole construction is used only two rows spherical-roller bearing. Frame of the machine is designed with due regard for the ergonomic needs of end users. The whole device is placed on four wheels to make it easy to move. A special part is a container. This container is very useful because into it falls the processed material. Therefore is not necessary to remove wood chips from the place of processing of waste wood (for example from grass). Graphic solution is processed in these programs: AutoCAD and Autodesk Inventor Professional. Strength calculations of shafts, bearings lifetime calculations, the calculation of belt drive and the control calculation of slip feathers are made in the program MITCalc and Autocad Inventor Professional. In the thesis I used the knowledge gained at 14 day intensive course in Finland. This course was led by Dutch professors (John Elants, Wim van Grieken - Structured design - design process ", intensive course of assistive technology, Jyväskylä University of Applied Science, Finland.en
dc.format85 l., [22] l. příl. : il. + 3 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1909728 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzařízenícs
dc.subjectzpracování dřevního odpaducs
dc.subjectequipmenten
dc.subjectwood waste processingen
dc.titleKonstrukční řešení zařízení pro zpracování dřevního odpaducs
dc.title.alternativeThe design of equipment for processing wood wasteen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200902511cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeŠamárek, Janen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisZID078_FS_N2301_3909T001_10_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record