Show simple item record

dc.contributor.advisorKolat, Pavelen
dc.contributor.authorLyčka, Radeken
dc.date.accessioned2009-08-31T19:32:07Z
dc.date.available2009-08-31T19:32:07Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71481
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem parního generátoru pro jaderné elektrárny VVER 1200. V úvodu jsou popsány jednotlivé části primárního okruhu jaderné elektrárny . Následuje rozbor parních generátoru, jejich konstrukční řešení, tepelný a hydraulický výpočet a návrh separace páry.. Na závěr je uvedeno zhodnocení výpočtu a výkresová dokumentace parního generátoru.cs
dc.description.abstractThesis deal with proposal steam generator for nuclear power station VVER 1200. In introduction there are subscribed individual parts of prime circle nuclear power station . Follows analysis of steam generator, their structural design, heat and hydraulic calculation and design of steam separation. In the conclusion is summary of calculation results and graphic documentation of steam generator.en
dc.format43 l. : il. + 2 příl. + 1 CD-R
dc.format.extent1603619 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectparni generátorcs
dc.subjectVVER 1200cs
dc.subjectprimární okruhcs
dc.subjectnuclear power stationen
dc.subjectVVER 1200en
dc.subjectsteam generatoren
dc.titleNávrh vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 1200cs
dc.title.alternativeProposal of the Vertical Steam Generator for Nuclear Power Plant VVER 1200en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000152cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových prací
dc.contributor.refereeKuldásek, Karelen
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikyen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisLYC025_FS_N2301_2302T006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record