Show simple item record

dc.contributor.advisorChudová, Danaen
dc.contributor.authorDlabka, Jakuben
dc.date.accessioned2008-11-12T20:00:53Z
dc.date.available2008-11-12T20:00:53Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69062
dc.descriptionImport 12/11/2008
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou stanovení nebezpečné koncentrace v zónách havarijního plánování. V první části práce se hovoří o modelování rozptylu plynu a o moľných nástrojích k tomu určených. V daląí části je vytvořen seznam existujících expozičních limitů, jak těch určených pro havarijní plánování, tak i daląích, které mohou být určeny ke stanovení zón s nebezpečnou koncentrací látky. Tyto limity jsou dále podrobněji popsány. Práce se dále zabývá uľitím těchto limitů v programu ALOHA a interpretací výstupů z tohoto programu.en
dc.format60 l. : il.en
dc.format.extent574249 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkoncentrace nebezpečné látkyen
dc.subjectmodelování rozptylu plynuen
dc.subjectexpoziční limityen
dc.subjectALOHAen
dc.titleUrčení koncentrací nebezpečných látek v zónách havarijního plánováníen
dc.title.alternativeThe determination of hazardous materials concentrations in emergency planning zonesen
dc.typeBakalářská práceen
dc.identifier.signature200905690en
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracíen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.categoryPrezenčníen
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízeníen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisB3908.3908R003.dla010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record