Show simple item record

dc.contributor.advisorBebčák, Petren
dc.contributor.authorOtipka, Stanislaven
dc.date.accessioned2008-11-12T19:48:19Z
dc.date.available2008-11-12T19:48:19Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69035
dc.descriptionImport 12/11/2008
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá řešením, navržením a stanovením požadavků na funkčnost kabelových rozvodů během požáru uvnitř objektu. Nejprve je proveden rozbor požárně bezpečnostních a zabezpečovacích zařízení. Dále se práce zabývá problematikou náhradních zdrojů a druhy silnoproudých rozvodů. Následně práce rozebírá prvky kabelových rozvodů a stanovuje příslušné požadavky. Na závěr je krátce zmíněno zkoušení a klasifikace kabelů a nastínění problému s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany.en
dc.format.extent898854 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkabelové rozvodyen
dc.subjectpožárně bezpečnostní zařízeníen
dc.subjectfunkčnost při požáruen
dc.subjectnáhradní zdroje napájeníen
dc.subjectnosné kabelové konstrukceen
dc.titlePBS - kabelové rozvodyen
dc.title.alternativePBS - cable distribution systemsen
dc.typeBakalářská práceen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmysluen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisB3908.3908R006.sta311
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record