Show simple item record

dc.contributor.authorBalcar, Martin
dc.contributor.authorSochor, Libor
dc.contributor.authorŽelezný, Rudolf
dc.contributor.authorFila, Pavel
dc.contributor.authorMartínek, Ludvík
dc.contributor.authorKraus, Libor
dc.contributor.authorKešner, Dušan
dc.contributor.authorBažan, Jiří
dc.date.accessioned2008-05-13T12:23:43Z
dc.date.available2008-05-13T12:23:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationMateriali in Tehnologije. 2008, vol. 42, no. 1, p. 33-38.en
dc.identifier.issn1580-2949
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/65060
dc.description.abstractThe traditional production of machinery and tools at ŽĎAS, a. s., and the increasing requirements placed on the final product, particularly those related to the internal quality of forgings, requires new technological measures for the ingot’s casting and solidification. The development and use of the new mould type 8K9.2 for tool-steel ingot casting has reduced the share of forgings with unacceptable quality. A substantial improvement has been achieved, especially in terms of the occurrence of defects, such as cavities and cracks in the ingot body.en
dc.format.extent397556 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherInštitut za kovinske materiale in tehnologijeen
dc.relation.ispartofseriesMateriali in Tehnologijeen
dc.relation.urihttp://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit081/balcar.pdfen
dc.subjecttool steelen
dc.subjectmoulden
dc.subjectingot castingen
dc.subjectsolidificationen
dc.subjectforgingen
dc.subjectultrasonic testingen
dc.subjectorodno jekloen
dc.subjectkokilaen
dc.subjectulivanje ingotoven
dc.subjectstrjevanjeen
dc.subjectkovanjeen
dc.subjectultrazvočna preiskavaen
dc.titleDeveloping and testing a new type-8k mould for tool-steel ingot castingen
dc.title.alternativeRazvoj in preizkus nove kokile vrste 8k za ulivanje ingotov iz orodnega jeklaen
dc.typearticleen
dc.identifier.locationNení ve fondu ÚKen
dc.description.abstract-enTradicionalna proizvodnja strojev in orodij v podjetju ŽĎAS, a. s., in naraščajoče zahteve pri lastnostih končnega proizvoda, ki so povezane z notranjo kakovostjo izkovkov, so zahtevale nove tehnološke ukrepe pri litju in strjevanju ingotov. Razvoj in uporaba nove kokile vrste 8K9.2 za litje jeklenih ingotov sta zmanjšala delež ingotov nesprejemljive kakovosti. Pomembno izboljšanje je bilo doseženo pri pogostosti napak, razpok in votlin v notranjosti ingota.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.wos000255056000004


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record