Show simple item record

dc.contributor.authorHalama, Radim
dc.date.accessioned2007-02-20T07:15:36Z
dc.date.available2007-02-20T07:15:36Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2006, roč. 52, č. 1, s. 71-76 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/59748
dc.description.abstractPři hledání modelu cyklické plasticity, vhodného k simulaci ratchetingu v oblasti kontaktní únavy, byly ověřeny modely Chaboche a AbdelKarim-Ohno na souboru experimentálních dat uniaxiálního a biaxiálního ratchetingu převzaté z literatury. Bylo zjištěno, že je velice obtížné simulovat zároveň uniaxiální i biaxiální ratcheting užitím modelu AbdelKarim-Ohno [Int. J. Plasticity 16 (2000) 225]. Tento problém byl vyřešen modifikací modelu AbdelKarim-Ohno, která je v článku stručně popsána. Navržený model byl implementován do konečnoprvkového programu Ansys úpravou uživatelské subrutiny napsané v jazyce Fortran. Modifikovaný model cyklické plasticity ve všech simulovaných případech uspěl velmi dobře.en
dc.format.extent2156693 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2006-1/1501_HALAMA_Radim.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleRatcheting simulations with modified Abdelkarim-Ohno cyclic plasticity modelen
dc.title.alternativeSimulace ratchetingu užitím upraveného modelu cyklické plasticity abdelkarim-ohno)en
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enIn a search for a constitutive model for ratcheting simulations in rolling contact fatigue domain, the models by Chaboche and AbdelKarim-Ohno and the modificiation of AbdelKarim-Ohno model have been evaluated against a set of uniaxial and biaxial ratcheting responses of steel CS1026. It is difficult to simulate simultanously the uniaxial and multiaxial ratcheting responses with the AbdelKarim-Ohno model [Int. J. Plasticity 16 (2000) 225]. This problem has been removed by modification described in the paper. The proposed model was implemented into the FE code Ansys using Fortran user‘s subrutin. The proposed cyclic plasticity model simulates all solved cases very well.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record