Show simple item record

dc.contributor.authorRidlová, Martina
dc.contributor.authorHyspecká, Ludmila
dc.contributor.authorWenger, François
dc.date.accessioned2006-10-20T07:20:32Z
dc.date.available2006-10-20T07:20:32Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationKovové materiály - Metallic Materials. 2004, roč. 42, č. 2, s. 91-103.en
dc.identifier.issn0023-432X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/57266
dc.description.abstractTribokoroze je proces vyvolávající poškození kovových materiálů za společného působení tření a koroze. Interakce jsou komplexní: koroze ovlivňuje chování za tření a tření mění intenzitu koroze. Cílem je studovat mechanické a fyzikálně-chemické jevy ovlivňující tribokorozní odolnost dvou pasivovatelných ocelí v korozním prostředí. Pozotnost je věnována kinetice opakovaného vytváření oxidické pasivní vrstvy ( na bázi oxidu chromu) porušené třením, chránící povrch oceli před účinky korozního prostředí. Bylo prokázáno, že zpevnění vyvolané třením povrchu (a případně indukující martenzitickou transformací) degraduje mechanické vlastnosti, opotřebení i korozní odolnost. Prokázán byl vliv galvanické koroze, mezi místem tření a netřenou oblastí, na schopnost opakovaně vytvářet pasivní vrstvu.en
dc.language.isocsen
dc.publisherÚstav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vieden
dc.relation.ispartofseriesKovové materiály - Metallic Materialsen
dc.subjecttribocorrosionen
dc.subjectstainless steelen
dc.subjectAISI 321en
dc.subjectDuplex 22-05en
dc.subjectausteniteen
dc.subjectrubbingen
dc.subjectmartensiteen
dc.subjectgalvanic couplingen
dc.titleTribokoroze korozivzdorných ocelí za periodické depasivace/repasivace vyvolané třením ve vodě a v 0,5 M kyselině sírovéen
dc.title.alternativeTribocorrosion degradation of stainless steels by means of periodic depassivation/repassivation carried out in water and 0.5 M sulphuric aciden
dc.typearticleen
dc.identifier.locationVe fondu ÚKen
dc.description.abstract-enTribocorrosion is a damaging process leading to a wear of metallic materials under combined actions of sliding friction and corrosion. Their interactions axe intricate, each process having an influence on the other one. The mechanical and physico-mechanical phenomena involved in tribocorrosion are studied for two stainless steels in corrosive medium. The kinetics of periodic destruction and restoration of the passive chromium oxide surface film protecting the metal from the corrosive medium was evaluated. It was found that rubbing induced hardening (or possibly induced martensitic transformation) degrades the mechanical properties, wear and corrosion resistance. The major effect of galvanic coupling between the rubbed and not rubbed axeas is illustrated by the ability to restore the chromium oxide surface film after rubbing.
dc.identifier.wos000221730900003


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record