Show simple item record

dc.contributor.authorStach, Martin
dc.contributor.authorKlika, Zdeněk
dc.contributor.authorBartoňová, Lucie
dc.date.accessioned2006-10-04T05:37:24Z
dc.date.available2006-10-04T05:37:24Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2005, roč. 51, č. 2, s. 27-42 : il.en
dc.identifier.issn0474-8476en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/56803
dc.description.abstractV tomto článku je podán přehled literatury zabývající se problematikou distribuce rtuti a jejím účinným zachycováním z kouřových plynů vzniklých při spalování a ko-spalování uhlí s odpadními materiály. Rtuť je nejtěkavější ze všech prvků přítomných v pevných palivech a při spalování se zcela nezachycuje v odlučovacích zařízeních, což má za následek kontaminaci atmosféry a následně i biosféry. Zpřísňující se normy ochrany ovzduší vedly v posledních letech k vývoji nových a účinnějších technik odstraňování rtuti ze spalin, které v kombinaci s odlučovacími zařízeními dosahují v provozních jednotkách účinnosti odstraňováníé rtuti až 90%. Nejperspektivnější z těchto metod se jeví metody vnášení sorbentu do spalin. tento článek je zejména zaměřen na výsledky které byly dosaženy při používání sorbentů při laboratorních, poloprovozních a provozních testech.en
dc.format.extent976869 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologickáen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2005/LI-2005-2-27-42.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostravacs
dc.subjectcombustion
dc.subjectefectivity
dc.subjectinjection
dc.titleDistribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliven
dc.title.alternativeDistribution and removing of mercury during the solid fuel combustionen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enThis work represents an overview of current knowledge in the field of distribution of mercury and its efficient removal from flue gas at coal combustion and co-combustion of coal and wastes. Mercury is the most volatile element present in solid fuels and during the coal combustion it is captured in particulate control device only partially, which results in a contamination of atmosphere and consequently also of biosphere. Strict regulations of air protection have brought about the development of new and efficicent techiques of mercury removal from flue gas, which in combination with the particulate control device can reach even 90% removal efficiency. Injection of adsorbents in the flue gas stream is thought to be the most perpsective method. Thisi is the reason why this work deals above all with the efficiency results obtained using adsobents at laboratory, pilot-scale and full-scale combustion tests.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.type.statusPeer-revieweden


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record