Kolekce obsahuje bibliografické záznamy článků akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech indexovaných ve Web of Science od roku 1990 po současnost. Odkaz na Web of Science je funkční ze sítě VŠB-TUO, vzdálený přístup viz web ÚK VŠB-TUO.

Do kolekce jsou zařazeny:

a) publikace, u nichž je v originálních dokumentech jako působiště autora (adresa) uvedena Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO),

b) publikace, u nichž v originálních dokumentech není v adrese VŠB-TUO uvedena, ale autoři prokazatelně v době jejich zpracování a uveřejnění působili na VŠB-TUO.

Recent Submissions

View more