Results Per Page:

Now showing items 1-2 of 1

alkalické škodliviny, koloběh alkálií, přeměna alkálií, Na2O, K2O, surové železo, aglomerát, reaktivita a pevnost vysokopecního koksu, teplota měknutí rud (1)
alkaline pollutants, cycle alkaline, conversion of alkaline, Na2O, K2O, pig iron, sinter, reactivity and strength of blast furnace coke, softening temperature of ore (1)