Show simple item record

dc.contributor.authorPetrová, Michaela
dc.contributor.authorKrügerová, Martina
dc.contributor.authorKozieł, Michal
dc.contributor.authorŠtverková, Hana
dc.date.accessioned2021-09-21T09:29:54Z
dc.date.available2021-09-21T09:29:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPolish Journal of Management Studies. 2021, vol. 23, issue 2, p. 369-385.cs
dc.identifier.issn2081-7452
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/145224
dc.description.abstractThe subject of research is focused on determining the dependence of exports and the level of territorial risk assessment. Companies assess and manage risks that may affect the course of their contracts. Information on business partners, territorial and commercial risks are an important tool of territorial risk management. For the exporter it is all the more important to focus on the risks associated with international reach, which may already be more difficult to assess, in terms of data acquisition and their proper evaluation. They must also decide on the appropriate way to hedge the risks. Various tools and specialized institutions can help exporters with risk assessment. The aim of the article is to evaluate the extent to which published assessments of territorial risks influence decision-making and management of territorial risks in connection with the resulting export. Based on the analysis of data from primary sources and OECD and EGAP data from 1999 to 2018, the relationship between risk assessment and export volume in selected countries was examined. The results of the analysis show that the riskiness of countries has an impact on the resulting exports.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherCzestochowa University of Technology, Faculty of Managementcs
dc.relation.ispartofseriesPolish Journal of Management Studiescs
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17512/pjms.2021.23.2.22cs
dc.subjectterritorial riskscs
dc.subjectpolitical riskscs
dc.subjectexportcs
dc.subjectcredit insurancecs
dc.subjectterritorial risk managementcs
dc.titleTerritorial risk management in relation to country risk classification and exportcs
dc.title.alternativeZarządzanie ryzykiem terytorialnym w odniesieniu do klasyfikacji ryzyka kraju i eksportucs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enPrzedmiot badań koncentruje się na określeniu zależności eksportu od poziomu oceny ryzyka terytorialnego. Firmy oceniają i zarządzają ryzykiem, które może mieć wpływ na przebieg ich umów. Informacje o partnerach biznesowych, ryzyku terytorialnym i handlowym są ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem terytorialnym. Dla eksportera tym ważniejsze jest skupienie się na ryzykach związanych z zasięgiem międzynarodowym, które już teraz mogą być trudniejsze do oszacowania w zakresie pozyskiwania danych i ich właściwej oceny. Muszą również zdecydować o odpowiednim sposobie zabezpieczenia się przed ryzykiem. Różne narzędzia i wyspecjalizowane instytucje mogą pomóc eksporterom w ocenie ryzyka. Celem artykułu jest ocena, w jakim stopniu publikowane oceny ryzyka terytorialnego wpływają na podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem terytorialnym w związku z wynikającym z nich eksportem. Na podstawie analizy danych ze źródeł pierwotnych oraz danych OECD i EGAP z lat 1999- 2018 zbadano zależność między oceną ryzyka a wielkością eksportu w wybranych krajach. Wyniki analizy pokazują, że ryzyko krajów ma wpływ na wynikający z tego eksport.cs
dc.identifier.doi10.17512/pjms.2021.23.2.22
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.volume23cs
dc.description.issue2cs
dc.description.lastpage385cs
dc.description.firstpage369cs
dc.identifier.wos000669568900022


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record