Show simple item record

dc.contributor.advisorFarana, Radim
dc.contributor.authorLorenz, Filip
dc.date.accessioned2021-07-15T10:46:04Z
dc.date.available2021-07-15T10:46:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/145043
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá koordinací transportních procesů, konkrétně jde o jejich synchronizaci v koordinačních uzlech sítě a v uzlech vhodných pro křižování. Základní rozhodovací problém spočívá v navázání transportních procesů v koordinačních uzlech a nalezení vhodného místa pro křižování na transportní cestě tak, aby byla minimalizována časová ztráta přepravovaných elementů a zachována plynulost transportních procesů. Matematický model je validován a verifikován na reálných vstupních datech železniční sítě na území Jihočeského kraje. Optimalizační úloha je řešena metodami matematického programování. Výpočetní experimenty byly realizovány v optimalizačním software Xpress – IVE. Na základě dosažených výstupů je zřejmé, že matematický model je funkční a dosahuje výsledků, které je možno prohlásit za relevantní.cs
dc.description.abstractDissertation thesis deals with coordination of transport processes, specifically, it is about their synchronization in coordination nodes of a network and in nodes suitable for passing the processes each other. The basic decision problem consists of defining transport processes in the coordination nodes and finding a suitable place for passing the processes each other on the transport route so that the time loss of transported elements is minimized, and the smoothness of transport processes is achieved. The mathematical model is validated and verified on real input data of the railway network in the South Bohemian Region. The optimization problem is solved by methods of mathematical programming. Computational experiments were performed in the optimization software Xpress - IVE. It is clear that the mathematical model is functional and provides results that can be considered relevant, based on the achieved outputsen
dc.format.extent3485359 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjectmatematické programovánícs
dc.subjecttransportní procescs
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectmathematical modelen
dc.subjectmathematical programmingen
dc.subjecttransport processen
dc.titleSynchronizace vícezdrojových procesů na sítíchcs
dc.title.alternativeSynchronization of multiple source processes on networksen
dc.typeDisertační prácecs
dc.contributor.refereeŠeda, Miloš
dc.contributor.refereeCempírek, Václav
dc.contributor.refereeÚředníček, Zdeněk
dc.date.accepted2021-04-09
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchŘízení strojů a procesůcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisLOR047_FS_P2346_3902V056_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record