Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petr
dc.contributor.authorMácha, Alois
dc.date.accessioned2021-07-15T09:32:44Z
dc.date.available2021-07-15T09:32:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/144267
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity výroby, změnou systému plánování výroby a materiálových toků v podniku TATRA DEFENCE VEHICLE, a. s. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. První část práce představuje společnost TATRA DEFENCE VEHICLE, a. s., a její výrobní program. Následně se zabývá a ozřejmuje pojmy, jako jsou logistika, plánování výroby, řízení výroby, řízení materiálových toků. Praktická část práce se zabývá současným stavem materiálových toků, plánováním výroby, produktivitou výroby vybraného střediska. Analyzuje, vyhodnocuje a následně přináší návrhy na zlepšení současného stavu v podniku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis concerns an increase of production efficiency, changing the production planning system and material flows in the company TATRA DEFENSE VEHICLE a. s. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The first part of this thesis presents the company TATRA DEFENSE VEHICLE a. s. and its production program. Furthermore, it deals with and clarifies terms such as logistics, production planning, production management, material flow management. The practical part of the thesis deals with the current state of material flows, production planning and production productivity of the selected department. It analyzes, evaluates and then makes suggestions for improvement of the current state of the company.en
dc.format.extent6159108 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLogistika výrobycs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectplánování výrobycs
dc.subjectřízení výrobycs
dc.subjectspaghetti diagramcs
dc.subjectProduction logisticsen
dc.subjectmaterial flowen
dc.subjectproduction planningen
dc.subjectproduction managementen
dc.subjectspaghetti diagram.en
dc.titleEfektivní plánování výroby a materiálového toku průmyslového podnikucs
dc.title.alternativeEffective Planning of Production and Material Flow in Industrial Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKašpárek, Roman
dc.date.accepted2021-06-02
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v průmyslucs
dc.thesis.degree-programManagement kvality a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisMAC0519_FMT_N0413A270002_S02_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record