Show simple item record

dc.contributor.advisorSlivková, Simona
dc.contributor.authorHejdová, Karolína
dc.date.accessioned2021-07-15T09:29:01Z
dc.date.available2021-07-15T09:29:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/143688
dc.description.abstractHEJDOVÁ, Karolína. Bezpečnostní studie obce Pelhřimov. [Bakalářská práce]. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2021. 52 stran. Bakalářská práce je pojata jako bezpečnostní studie města Pelhřimov. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy z problematiky bezpečnosti území a blíže popsány termíny mimořádná událost a integrovaný záchranný systém. V druhé části je charakterizováno území města a nastíněna historie mimořádných událostí. Na základě těchto poznatků byla následně zpracována analýza vzniku mimořádných událostí, z jejíchž výsledků je patrné, které mimořádné události nejvíce ohrožují území města Pelhřimov. V závěrečné části práce jsou navržena opatření, která by mohla přispět ke snížení rizika vzniku daných mimořádných událostí nebo ke snížení jejich následků.cs
dc.description.abstractHEJDOVÁ, Karolína. Security Study of the Municipality Pelhřimov. [Bachelor thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2021. 52 pages. Bachelor thesis could be taken as a safety study of the city Pelhřimov. In the introductory part basic terms of the safety area are explained, and more closely described terms such as emergency event and Integrated Rescue System. In the next part, there is the characterization of the city territory and the characterization of the history of emergency events. On the basis of these facts, an analysis of the formation of emergency extraordinary events was created. From these results, it's apparent what emergency events mostly endanger the area of town Pelhřimov. In the closure, a couple of measures was suggested which could help in reducing the risk of emergency extraordinary events or in the reduction of its aftermath.en
dc.format.extent2142765 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnostní studiecs
dc.subjectPelhřimovcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectsecurity studyen
dc.subjectPelhřimoven
dc.subjectrisken
dc.subjectemergency eventen
dc.titleBezpečnostní studie obce Pelhřimovcs
dc.title.alternativeSecurity study of the village Pelhřimoven
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠenovský, Pavel
dc.date.accepted2021-05-25
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisHEJ0061_FBI_B3908_3908R003_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record